mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt

Nederlands-Duitse Rechtspraktijk

Sidebar
Menu
Anfechtung
Nederlandse crediteuren krijgen na een Insolvenzeröffnung ten aanzien van een Duitse debiteur steeds vaker te maken met de zogenaamde 'Anfechtungserklärung' van de Insolvenzverwalter. De Anfechtung komt neer op het inroepen van de nietigheid c.q. de vernietigbaarheid van rechtshandelingen welke de Insolvenzschuldner (de failliet) met de crediteur is aangegaan. Ook in Duitsland is de Insolvenzanfechtung bekend als 'Actio Pauliana'. Het is de bedoeling om middels de Anfechtung vermogensbestanddelen terug te brengen in de boedel.

Menu