Internationale rechtspraktijk

Ons Team
Rob Küffen richt zich hoofdzakelijk op de begeleiding en ondersteuning van zakelijke accounts binnen Nederland en Duitsland.
Daarbij ligt de nadruk op specialistische kennis van het Duitse recht, het Internetrecht en de daarvan afgeleide rechtsgebieden, zoals de intellectuele eigendom en het mededingingsrecht. Van groot belang daarbij is het Nederlandse en Duitse Internationaal Privaat Recht (IPR). Immers, Europa, en ook het Internet, kent geen grenzen en vaak moet uitvoering worden gegeven aan de rechtsregels van voor Nederland vreemde rechtsstelsels. Bovendien vormt ook het internationale incassorecht een belangrijk speerpunt binnen zijn praktijk.
Daarnaast staan zijn werkzaamheden als advocaat en Rechtsanwalt van instellingen en zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg, en dan meer in het bijzonder binnen de geestelijke gezondheidszorg en farmacie. Ook hier heeft het Internet zijn invloed laten gelden. Denk maar aan Internet-apotheken, en aan de vele aanbieders van (pseudo-)geneesmiddelen en voedingssupplementen via het Internet. Maar ook aan de artsen, psychologen en psychiaters die op het Internet hun diensten aanbieden.

Commitment en persoonlijke benadering

Expertise, creativiteit, commitment en persoonlijke benadering vormen de onderscheidende kenmerken van de dienstverlening van Rob Küffen. De ontwikkelingen en juridische (on)mogelijkheden binnen de IT in zijn algemeenheid en het Internet in het bijzonder, volgt hij inmiddels al bijna 35 jaar op de voet. Vanaf 1996 ook voor de Duitse markt. Met samenwerkende advocaten in Nederland, België en Duitsland biedt hij oplossingen voor nagenoeg ieder (grensoverschrijdend) juridisch vraagstuk. Desgewenst ook ‘s-avonds of in het weekend.

Kwalificaties

Rob Küffen studeerde Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting ‘Recht & Informatica’. Zijn doctoraal-scriptie "Juridische aspecten van online Information Storage and Retrieval Systems" vormde de toegang tot de afdeling Automatisering van een bekende Limburgse bierbrouwer.
In 1989 startte hij met de postdoctorale opleiding tot Beleidsadviseur Telematica, zodat hij niet alleen de juridische maar ook de technische kanten van de IT kent.

Na afsluiting van die studie volgde in juli 1990 zijn toetreding tot de Balie in het Arrondissement Limburg. Mede vanuit zijn veelvuldige contacten met Duitse hard- en softwareleveranciers is een bijzondere interesse voor het Duitse Recht ontstaan. Dit resulteerde in de beëdiging tot Rechtsanwalt en toetreding tot de Duitse balie.
Rob Küffen is actief als auteur van diverse juridische artikelen. Daarnaast is hij voormalig co-auteur van een door de Duitse uitgeverij Deubner Verlag uitgebracht losbladig handboek voor de internationale beslag- en executie-praktijk, te weten het ‘Handbuch der internationalen Zwangsvollstreckung’.
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft Rob Küffen het volgende rechtsgebied geregistreerd: algemene praktijk (civiel recht).
Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Lidmaatschappen

Mitfgled im AnwaltVerein
  • Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
  • Deutscher Anwaltverein (DAV)
  • Arbeitsgemeinschaft Strafrecht (Strafverteidigervereinigung) des Deutschen Anwaltvereins (DAV)
  • Rechtsanwaltskammer Köln
  • Aachener Anwaltverein e.V.
  • Fachausschuss für Wirtschaftsrecht im Aachener Anwaltverein e.V.
  • Fachausschuss für IT-Recht/GRUR im Aachener Anwaltverein e.V.
  • Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e.V. (DNRV)
Specifieke kantoorinformatie
Nederland:
Handelsregisternummer
BTW-identificatienummer
Plaatselijk orde
Geschillenregeling
Gefinancierde rechtshulp
Basis-uurtarief
Algemene Voorwaarden
14065653
NL001873538B32
Orde van Advocaten Limburg
Ja; Geschillenregeling voor de Advocatuur
Neen
(uurtarief of vaste prijs) + 5% kantoorkosten, verschotten en btw
Algemene Voorwaarden mr. R.P. Küffen

Derdengeldrekening
Ons kantoor neemt geen derdengelden in ontvangst, en maakt mitsdien geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden en houdt evenmin een derdengeldrekening aan (art. 7.4 lid 2 Verordening op de Advocatuur).

Vervangingsregeling
In geval van langere afwezigheid wegens onvoorziene omstandigheden wordt de Nederlandse praktijk waargenomen door: mr. N.J.A. Raets, Maastricht, eMail:
mail@raets.nl

Klachtenregeling
(Art. 6.28, 7.4 lid 2 sub 2 Verordening op de Advocatuur)

Bundesrepublik Deutschland:
Zuständige Kammer
Aufsichtsbehörde
Berufsbezeichnung
Honorar
Rechtsanwaltskammer Köln, Riehlerstr. 30, D-50668 Köln
Rechtsanwaltskammer Köln, Riehlerstr. 30, D-50668 Köln
Rechtsanwalt (D) & Advocaat (NL)
RVG/Honorarvereinbarung

Vervangingsregeling
In geval van langere afwezigheid wegens onvoorziene omstandigheden wordt de Duitse praktijk waargenomen door onze samenwerkingspartner: Rechtsanwalt Jörg Kropp, Rubensstraße 16, 52134 Herzogenrath; eMail:
mail@kanzlei-kropp.de

Close