Veilig Mailen en Bestanden Delen

ZIVVER

Veilig mailen en bestanden delen via ZIVVER

Wij maken gebruik van e-Mail en elektronische uitwisseling van data. Aangezien in de huidige digitale samenleving veelal ook vertrouwelijke en privacygevoelige informatie wordt gedeeld, en daarbij voldaan dient te worden aan veranderende Europese en nationale regelgeving op het gebied van privacybescherming, benutten wij voor het beveiligen van de interne en externe communicatie het uitwisselingsplatform ZIVVER.