Deutsches Recht
Een Pflichtverteidiger is geen gekozen raadsman (Wahlverteidiger), maar een Strafverteidiger, die door de rechter in een geval van "notwendige Verteidigung" in de zin van § 140 StPO aan de verdachte wordt toegewezen. De verdachte kan daarbij zijn voorkeur voor een bepaalde Verteidiger kenbaar maken.
De Pflichtverteidiger kan rechtstreeks bij de Duitse Staat declareren. Mocht de verdachte onverhoopt veroordeeld worden, dan zal deze de voorgeschoten kosten alsnog op de veroordeelde verdachte verhalen; behoudens wanneer het jeugdstrafrecht is toegepast. De Pflichtverteidiger mag trouwens ook bijkomende financiële afspraken met de verdachte maken.

Niet alleen 'advocaat', maar ook 'Rechtsanwalt'

Nederlanders zijn echte handelaren, en zoals het echte handelaren betaamt worden ook veel zaken over de grens gedaan. Onze oosterbuur, de Bondsrepubliek Duitsland, vormt al sinds jaar en dag onze grootste handelspartner. En zonder er echt bij stil te staan worden veel overeenkomsten tussen beide partners beheerst door het Duitse recht.
Hierop moet U voorbereid zijn; voor als er zich eens onverhoopt een probleem voordoet, maar natuurlijk ook vooraf, wanneer de overeenkomst nog getekend moet worden. Wij kunnen U in beide gevallen uitstekend behulpzaam zijn: niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Dus ook als er eens in Duitsland geprocedeerd moet worden. Rob Küffen is toegelaten tot de Duitse balie en staat U als 'Rechtsanwalt' in alle fasen en in alle Bundesländer bij.
Meer specifiek ...
In het Duitse recht is nagenoeg iedere denkbare rechtsfiguur uitputtend in wetten en wetboeken geregeld. Voor de handelspraktijk zijn de belangrijkste vindplaatsen: het Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), het Handelsgesetzbuch (HGB), het GmbH-Gesetz en Aktien-Gesetz, en natuurlijk het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). De meeste grondstructuren zijn al door de wetgever geregeld, en daar waar een en ander verduidelijking en toepassing behoeft, wordt dit gedaan door Rechtsanwälte (advocaten) en Notare (notarissen). Het voordeel hiervan is, dat wanneer een overeenkomst op een bepaald punt onduidelijk is of zwijgt, altijd teruggevallen kan worden op de wettelijke grondstructuur.
En komt U er dan nog niet uit, dan is er de Duitse rechter, die zeer snel en efficiënt knopen kan doorhakken. Daarbij wordt in overleg met partijen getracht een minnelijke oplossing te vinden. De Duitse rechter is duidelijk minder lijdelijk dan in Nederland, en geeft in en buiten de rechtszaal - voor Nederlanders onvoorstelbaar - duidelijk aan welke zaken hij bij de oplossing van de aan hem voorgelegde kwestie van belang acht en wat de mogelijke uitkomst zal zijn.
Gebleken is dat bij vorderingen met een Streitwert van beneden de € 5.000 - dus in zaken waarin het Amtsgericht absoluut bevoegd is - 50% van alle zaken binnen drie tot vier maanden afgewikkeld is. Bij zaken met een Streitwert boven de € 5.000 zijn de Landgerichte in eerste instantie bevoegd. Landgerichte wikkelen binnen diezelfde termijn zo'n 33% van de zaken af, en binnen drie maanden nadien nogmaals 25%.
Ook in Duitsland kunnen vonnissen, niettegenstaande het feit dat verzet is gedaan of hoger beroep is aangetekend, geëxecuteerd worden, zij het dat dat dan meestal tegen Sicherheitsleistung gebeurd.

Enkele Duitse rechtsgebieden waarop wij werkzaam zijn ...