Specialisaties

  • Internationaal Privaat Recht (IPR) en Duits Recht: de Bondsrepubliek Duitsland is onze handelspartner no. 1. Veelal is op deze handelsbetrekking Duits recht van toepassing. Het is derhalve zaak vooraf goed de verschillen en overeenkomsten in de Nederlandse en Duitse rechtssystemen te kennen. Rob Küffen is zowel Nederlands advocaat alsook Duitse Rechtsanwalt.
  • Internetrecht: het Internetrecht is de zich het snelst ontwikkelende exponent van het IT (Information Technology)-recht. Het IT-recht bestrijkt die rechtsgebieden, die zich bezighouden met alle aspecten van de informatica en telecommunicatie. Maar in tegenstelling tot enkele jaren geleden ligt de nadruk nu niet meer op het opstellen en beoordelen van automatiseringscontracten; tegenwoordig wordt de hoofdmoot gevormd door alle civiel- en strafrechtelijke aspecten van het Internet. Hierbij dient uiteraard ook gedacht te worden aan de intellectuele eigendomsrechten.