IPR
Internationaal Privaat Recht

Grensoverschrijdende rechtsrelaties

Kenmerk: waar meerdere rechtssystemen met elkaar in aanraking komen, dient te worden bepaald welk recht op een rechtsverhouding van toepassing is. Het bepalen van een en ander geschiedt bij civiele kwesties middels de regels van het Internationaal Privaat Recht (IPR).
Meer specifiek ...
Het IPR is het geheel van nationale en internationale verwijzingsregels dat aanwijst welk nationaal recht van toepassing is op een privaatrechtelijke rechtsbetrekking met internationale elementen. Sommige rechtsbetrekkingen worden rechtstreeks door internationale wetgeving (tractaten en verdragen) geregeld. Het IPR is soms van land tot land verschillend - afhankelijk van de aanknopingspunten die van belang worden geacht - zodat de diverse IPR-regels toch weer steeds met elkaar kunnen conflicteren.
Voor Europa en de Europese Ruimte is inmiddels veel geregeld, onder andere in de diverse verordeningen van de Europese Commissie en Raad.
Meer informatie nodig? Stuur een bericht.