Disclaimer en Copyright

Deze site is eigendom van mr. R.P. Küffen, advocaat (NL) en Rechtsanwalt (D) te Kerkrade. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van mr. R.P. Küffen op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door mr. R.P. Küffen onderhouden. Mr. R.P. Küffen accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie hiervan.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie worden ontleend. Een bezoek aan deze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met mr. R.P. Küffen en/of diens medewerkers ontstaan. Met name ontstaat geen advocaat-cliënt verhouding.

Binnen onze bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van eMail en andere vormen van elektronische informatie-uitwisseling (Zivver). Mr. R.P. Küffen attendeert erop, dat standaard eMail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van elektronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden. Gebruik van Zivver waarborgt een beveiligde informatie-uitwisseling.

Mr. R.P. Küffen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.
Afdruk van: https://i-procura.com
Disclaimer en Copyright

Deze site is eigendom van mr. R.P. Küffen, advocaat (NL) en Rechtsanwalt (D) te Kerkrade. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van mr. R.P. Küffen op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina’s van derden worden niet door mr. R.P. Küffen onderhouden. Mr. R.P. Küffen accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie hiervan.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie worden ontleend. Een bezoek aan deze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met mr. R.P. Küffen en/of diens medewerkers ontstaan. Met name ontstaat geen advocaat-cliënt verhouding.

Binnen onze bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van eMail en andere vormen van elektronische informatie-uitwisseling. Mr. R.P. Küffen attendeert erop, dat eMail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van elektronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden. Gebruik van Zivver en FTAPI waarborgt een beveiligde informatie-uitwisseling.

Mr. R.P. Küffen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.
© mr. R.P. Küffen - Advocaat | Rechtsanwalt (i-procura.com)