'No cure no pay' als advocatuurlijk verdienmodel

De Nederlandse Orde van Advocaten denkt na over het toestaan van een gematigde vorm van ‚no cure no pay’ als verdienmodel voor advocaten. Het ligt in de bedoeling dat advocaten vanaf 01.01.2014 een uurtarief kunnen afspreken en bij succes daar bovenop een uuropslag. Het honorarium mag dan evenwel niet meer bedragen dan 25% van de ‚cure’. Wordt de zaak verloren dan krijgt de advocaat niets. Momenteel wordt hierover nog beraadslaagd binnen de Orde.