OHIM wordt EUIPO

Bij EU-wijzigingsverordening nr. 2015/2424 is bepaald, dat OHIM (i.e. Harmonisatiebureau voor de Interne Markt) voortaan verder gaat onder de naam Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op dat ogenblik wordt trouwens ook het Gemeenschapsmerk (CTM) vervangen door het Merk van de Europese Unie (ook wel Uniemerk of EUTM genoemd).