Europees beslagbevel op bankrekeningen per 18.01.2017?

De Europese Unie heeft al op 15.05.2014 een verordening vastgesteld die het mogelijk moet maken om met een Europees bevel, afgegeven door de rechter van het land van de verzoekende schuldeiser, binnen de Unie conservatoir derdenbeslag onder banken (op bankrekeningen van een schuldenaar dus) te leggen. Het betreft de op 17.07.2014 in werking getreden Verordening (EU) Nr. 655/2014 (PbEU 2014, L 189): Europees bevel tot conservatoir beslag (ook wel 'beslagbevel' genoemd). Het wetsvoorstel tot implementatie in de Nederlandse wetgeving is op 02.05.2016 bij de Tweede Kamer ingediend. De nieuwe regeling dient per 18.01.2017 in werking te treden.Met het beslagbevel kan een schuldeiser eenvoudig conservatoir beslag leggen op een buitenlandse bankrekening; ook in landen binnen de EU waar dat tot op heden (bijna) onmogelijk of zeer duur is. Het is de bedoeling dat hiermee bereikt wordt dat schuldeisers veilig kunnen stellen dat de schuldenaar zijn gelden niet meer kan verduisteren. Overigens krijgt de schuldeiser pas informatie over individuele rekeningen van de schuldenaar indien en zodra hij ook daadwerkelijk over een titel beschikt.