Bitcoins: ruilmiddel, geen 'gangbaar geld'

De eerste uitspraak van de Nederlandse civiele rechter over Bitcoins is er: de Rechtbank Overijssel heeft op 14.05.2014 bepaald dat de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als ‚geld’ in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel (ECLI:NL:RBOVE:2014:2667). De levering van een hoeveelheid Bitcoins kan dan ook niet worden gelijkgesteld met betaling van een geldsom.