Wetsvoorstel onredelijk hoge incassokosten (i)

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Hirsch Ballin om eindelijk de praktijk met onredelijk hoge incassokosten aan banden te leggen. Er wordt gestreefd naar een vast percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40 per vordering. De schuldeiser zal bij consumenten worden verplicht altijd vooraf een aanmaning stellende een laatste betaaltermijn van 14 dagen aan te houden. Het kabinet wil op deze wijze de consument beter beschermen. Het wetsvoorstel is nu naar de Raad van State voor advies (bron: www.justitie.nl).
01.07.2012: UPDATE: zie ook onze uiteenzetting over het incassorecht.