Huurrecht bedrijfsruimte

Initiatiefwet verbetering positie huurders bedrijfsruimte

Het huurrecht is constant in beweging. Inmiddels is een initiatiefwet in voorbereiding die de positie van huurders van winkelruimte beter moet beschermen. Bij zogenaamde art. 290-bedrijfsruimte (zeg winkelruimte) is de gebruikelijke looptijd 5 jaar + 5 optiejaren voor de huurder. In de initiatiefwet wordt het verboden voor de verhuurder om de huur op te zeggen aan het einde van de eerste huurperiode omdat hij wil gaan renoveren. Mag toch worden opgezegd voor een voorgenomen renovatie, dan zal de verhuurder aan de huurder een bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten dienen te voldoen. De ingangsdatum van dit voorstel is nog niet bekend.