Privé-eMail niet langer veilig voor de baas

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is het niet per definitie zo dat een werkgever het gebruik van zijn bedrijfssystemen niet zou mogen controleren op privé-gebruik door werknemers. Als werkgever en werknemer bijvoorbeeld overeengekomen zijn dat de bedrijfssystemen niet voor privé-doeleinden gebruikt mogen worden, dan mag hij wel degelijk controleren of de werknemer zich daaraan houdt, ook als dat impliceert dat daardoor privé-eMail gecontroleerd wordt. De werkgever moet een rechtens te respecteren belang bij de controle hebben. De werknemer kan zich dan niet zonder meer beroepen op fundamentele vrijheden zoals privacy en briefgeheim; ook niet als dat consequenties zou hebben voor het behoud van zijn baan.