Inwerkingtreding Wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties

Op 16 maart 2013 treedt in werking de Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen geldt dan dat deze binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn.

Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Als het aan de Regering ligt wordt per 16.03.2013 het wetsvoorstel ter uitvoering van de Richtlijn late betalingen (RL 2011/7/EU) ingevoerd: Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet beoogd niet de invoering van een wettelijke minimum betaaltermijn bij handelstransacties, maar het vastleggen van een termijn voor B2B-facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen. Dergelijke facturen moeten dan na ommekomst van 30 dagen na factuurdatum voldaan zijn. Uiteraard blijft het partijen vrij staan om een afwijkende betaaltermijn af te spreken. Zo mag dan ook nog steeds vooruitbetaling bedongen worden. Bij (schriftelijke) overeenkomst mag zelfs een betaaltermijn van maximaal 60 dagen overeengekomen worden. Een nog langere betaaltermijn zal alleen overeengekomen mogen worden als die langere termijn voor geen beide partijen nadelig is.