Uitrol zorginfrastructuur EPD

Per 01.01.2013 begint de uitrol van de landelijke zorginfrastructuur EPD (voorheen ‚Elektronisch Patiënten Dossier’ ). Vanaf die datum mogen EPD’s alleen nog maar via het landelijk schakelpunt (LSP) uitgewisseld worden, en dan ook alleen maar als de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Het landelijk schakelpunt (LSP) zelf wordt overigens uitgevoerd door een Amerikaanse IT-leverancier. De overheid schijnt weinig tot geen vrees ervoor te hebben dat de Amerikanen zich weinig gelegen zullen laten liggen aan de Nederlandse wetgeving; met name aan de privacy-wetgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Privacydeskundigen denken intussen dat de Amerikanen onder de Patriot Act gedwongen kunnen worden gegevens van Nederlandse patiënten aan de Amerikaanse overheid te openbaren.

Medisch dossier online

Patiënten van het UMC Radboud in Nijmegen kunnen voortaan hun eigen medische dossier online inzien. Hiervoor dient wel eerst het online dossier geactiveerd te worden. Daartoe moet de patiënt persoonlijk langskomen en zich identificeren. De online toegang vindt plaats middels DigiD.

Basisregistratie Personen

De huidige 415 Gemeentelijke Basisadministraties (GBA) zullen naar alle verwachting in 2016 worden vervangen door één landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor ontstaat (eindelijk) een landelijke registratie met persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland en Nederlanders in het buitenland. Op 7 mei 2012 is hiervoor de intentieverklaring door de Minister, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondertekend.