Uitrol zorginfrastructuur EPD

Per 01.01.2013 begint de uitrol van de landelijke zorginfrastructuur EPD (voorheen ‚Elektronisch Patiënten Dossier’ ). Vanaf die datum mogen EPD’s alleen nog maar via het landelijk schakelpunt (LSP) uitgewisseld worden, en dan ook alleen maar als de patiënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Het landelijk schakelpunt (LSP) zelf wordt overigens uitgevoerd door een Amerikaanse IT-leverancier. De overheid schijnt weinig tot geen vrees ervoor te hebben dat de Amerikanen zich weinig gelegen zullen laten liggen aan de Nederlandse wetgeving; met name aan de privacy-wetgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)). Privacydeskundigen denken intussen dat de Amerikanen onder de Patriot Act gedwongen kunnen worden gegevens van Nederlandse patiënten aan de Amerikaanse overheid te openbaren.

Betalen voor hyperlinks en embedding

De Haagse Rechtbank heeft geoordeeld dat de exploitant van de website Nederland.FM - een zogenaamde (radio)muziek-portal - in strijd handelt met de Auteurswet door geen licentie af te sluiten met Buma/Stemra. Deze uitspraak komt erop neer dat het embedden van muziek, althans het hyperlinken naar de radiostream, het openbaarmaken van muziek inhoudt. Het moeten beschikken over een licentie impliceert dat ook voor het hyperlinken naar en het embedden van radiostreams betaald moet worden. Volgens Nederland.FM is dat uitgangspunt onjuist. Immers, de rechten worden al geheven bij het radiostation, en door ook de hyperlink naar c.q. de embedding van de stream als openbaarmaking aan te merken, zal dubbel worden geheven, en dat terwijl de exploitant van de portal geen enkele invloed op de stream an sich kan uitoefenen.
Deze uitspraak opent weer mogelijkheden voor de eerder ‚afgeschoten’ YouTube-tax.

Regering en OPTA twisten over uitleg cookiewet

Regering en toezichthouder OPTA zitten niet op één lijn voor wat betreft de uitleg over de cookiewet. Zo stelt de staatssecretaris ten onrechte dat websitehouders geen rekening hoeven te houden met cookies die andere partijen via de website in de browser plaatsen. De OPTA is daarentegen van mening, dat ook cookies van bijvoorbeeld sociale netwerken voor rekening van de faciliterende websitehouders komen. Ook over ‚functionele cookies’, dus cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website, twisten regering en OPTA nog.

Herijking failissementsrecht

Het Nederlandse faillissementsrecht gaat op de schop. Doel: vereenvoudiging van het faillissementsrecht en aanpak van faillissementsfraude.