Google en het 'recht op verwijdering'

Aanvang juni 2014 heeft Google op haar website voor de inwoners van de EU een (voorlopig) formulier beschikbaar gesteld voor individuele aanvragen tot verwijdering van links naar persoonsgebonden data. Hiermee geeft Google uitvoering aan een beslissing van het Europees Hof.

Bitcoins: ruilmiddel, geen 'gangbaar geld'

De eerste uitspraak van de Nederlandse civiele rechter over Bitcoins is er: de Rechtbank Overijssel heeft op 14.05.2014 bepaald dat de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als ‚geld’ in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel (ECLI:NL:RBOVE:2014:2667). De levering van een hoeveelheid Bitcoins kan dan ook niet worden gelijkgesteld met betaling van een geldsom.

Zoekmachines en recht op privacy

Op 13.05.2014 heeft het Europees Hof een belangrijke uitspraak gedaan inzake het recht op privacy in samenhang met Internet-zoekmachines. in de kwestie met zaaknr. C-131/12 is Google veroordeeld tot het verwijderen, en verwijderd houden, van persoonsgebonden informatie met betrekking tot een Spaanse ingezetene. Het betrof in casu verwijzingen in de Google-index inzake een openbare verkoop uit maart 1998, zoals deze toentertijd gepubliceerd was in de Spaanse krant La Vangurardia. Hoewel de krant de betreffende informatie rechtmatig had verkregen en gepubliceerd, en Google deze informatie op haar beurt op rechtmatige wijze had verzameld, geïndexeerd en via haar zoekmachine ter beschikking had gesteld, heeft het Hof geoordeeld dat sprake is van een bewerking in de zin van de Richtlijn 95/46/EG (Privacy-richtlijn), en dat Google als exploitant van de Internet-zoekmachine als ‚bewerker’ in de zin van de richtlijn is aan te merken. En dus heeft Google de Privacy-richtlijn te respecteren. Mitsdien is Google onder bepaalde omstandigheden gehouden links naar door derden openbaar gemaakte informatie over natuurlijke personen te verwijderen en verwijderd te houden. De exploitant van een internet-zoekmachine mag evenwel toch een belangenafweging maken. Voorop staat het belang van de betreffende natuurlijke persoon, maar onder omstandigheden moet dat belang wijken voor het algemeen belang bij toegankelijkheid van de betreffende informatie. Het verzoek tot verwijdering van links kan door de betrokkene rechtstreeks aan de exploitant van de Internet-zoekmachine gericht worden. Indien het verzoek tot verwijdering niet gehonoreerd wordt kan de betrokkene zich vervolgens wenden tot het bevoegde college c.q. de bevoegde rechter.
Aanvang juni 2014 heeft Google op haar website voor de inwoners van de EU een (voorlopig) formulier beschikbaar gesteld voor individuele aanvragen tot verwijdering van links naar persoonsgebonden data.

Netneutraliteit

De overheid wil dat alle internetgebruikers vrij toegang hebben tot alle informatie op internet. Dit heet ‚netneutraliteit’. Providers moeten derhalve alle soorten internetverkeer gelijk behandelen, Providers mogen sinds 01.01.2013 concurrerende internetdiensten en applicaties, zoals Skype, Viber en WhatsApp, niet meer blokkeren of vertragen, en hiervoor ook geen extra geld vragen. Nieuwe contracten die na 01.01.2013 worden afgesloten moeten netneutraal zijn; oudere contracten moeten per 01.01.2014 netneutraal zijn. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Langere bedenktijd bij verkoop op afstand

Naar alle waarschijnlijkheid wordt per 13.06.2014 de wettelijke minimum bedenktijd (zichttermijn) voor consumenten bij verkooptransacties op afstand (zeg: bij koop en verkoop via internet, telefoon, post of fax) verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Een consument kan dus dan een aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, terugsturen (terugzendrecht). Bij leden van Thuiswinkel.org (Thuiswinkel Waarborg) wordt die langere termijn nu al gehanteerd.