Zware slag voor Stichting De Thuiskopie

De Rechtbank Den Haag heeft op 20.02.2013 in de zaak Stichting De Thuiskopie ./. Imation Europe BV de Stichting De Thuiskopie een ferme tik op de vingers gegeven. Volgens de Haagse Rechtbank is de huidige thuiskopieheffing in strijd met Europese regelgeving. De thuiskopievergoeding (i.e. een vergoeding voor auteursrechten; artt. 16c en 16d Aw) mag volgens de Haagse rechters, in de lijn van de Europese regelgeving, alleen geheven worden op blanco data-CD’s en DVD’s die bestemd zijn voor gebruik door natuurlijke personen voor het maken van een thuiskopie. De huidige regeling is mitsdien in strijd met de wet.
In het onderhavige geval was Imation door De Thuiskopie voor de rechter gedaagd voor het niet-afdragen van de thuiskopievergoeding over de levering van blanco data-CD’s en DVD’s. Nu hoeft Imation dus niets te betalen en kan zelfs wel afgedragen gelden terugvorderen c.q. verrekenen met wel verschuldigde afdrachten voor de voor natuurlijke personen bestemde blanco data-CD’s en DVD’s voor het maken van een thuiskopie.
Zou nu iedere fabrikant die ten onrechte gelden aan De Thuiskopie heeft moeten afdragen een vorderingsrecht op Stichting De Thuiskopie hebben en doorzetten, dan zou dat wel eens tot het faillissement van Stichting De Thuiskopie kunnen leiden.

Nieuwe thuiskopieheffing leidt tot procedure

De nieuwe thuiskopieheffing die in 2013 in werking zal treden houdt de gemoederen in beweging. Inmiddels hebben diverse producenten een procedure tegen de Staat en de Stichting De Thuiskopie aangespannen. De Staat is daarin aangesproken uit hoofde van onrechtmatige daad, en aansprakelijk gesteld voor de schade die de producenten zullen gaan lijden. De Thuiskopie zou op haar beurt teveel geïnd geld terug moeten geven aan de industrie.
In principe is de heffing weliswaar geoorloofd en gerechtvaardigd, doch uitsluitend tot de hoogte van de schade door privékopieën. En daarin ligt het probleem. Die schade zou namelijk veel lager zijn dan de Staat doet voorkomen.

Stichting De Thuiskopie wil 'dragers' uitbreiden

Komen er in 2013 nieuwe kopieerheffingen op hardware, zoals PC’s, tablets, en smartphones? Als we Stichting De Thuiskopie moeten geloven wel. Is er momenteel enkel een thuiskopieheffing op blanco CD- en DVD-schijfjes, in 2013 wil De Thuiskopie dat weer uitbreiden naar alle in 2007 reeds beoogde dragers, dus inclusief MP3-spelers en HD-recorders. In principe dus tot alles waar geheugen in zit of in kan.
Reden: doordat er steeds minder op CD’s en DVD’s wordt gebrand, lopen de inkomsten van Stichting De Thuiskopie fors achteruit. Er moet dus weer geld in het laadje komen.
Kanttekening: de schade die wordt veroorzaakt door privékopiëren wordt berekend op basis van het zogenaamde ‚substiutie-effect’: in hoeverre zou de consument in plaats van een kopie een film, plaat of album hebben aangeschaft?