Uitschelden op de werkvloer mag (soms)

Beledigen op de werkvloer mag in beginsel niet; het getuigt bovendien niet van goed werknemer- c.q. werkgeverschap. In zo’n geval kan zelfs de ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden gevorderd. Ontslag op staande voet kan onder omstandigheden echter net een station te ver zijn, zeker wanneer er al een gespannen werksfeer heerst, en ook wanneer er sprake is van grove belediging. Zo is onlangs geoordeeld, dat het gebruik van de woorden ‚fucking hoer’ tegen een teamleidster geen reden voor ontslag op staande voet van de ondergeschikte werknemer vormt. Er bestond namelijk al een gespannen sfeer tussen de beide kemphanen en bovendien was door het personeel een petitite bij de directie tegen de teamleidster ingediend. En die had daar niets mee gedaan. Door het ten onrechte verleende ontslag op staande voet was de werkgever schadeplichtig geworden, hetgeen deze op een relatief hoge schadeloosstelling in de ontbinding kwam te staan.
Uiteraard geldt het bovenstaande ook voor het beledigen via social media, zoals Facebook, of het ‚zwart maken’ van de werkgever achter diens rug om. Altijd zal gelet moeten worden op de ‚Verhältnismäsigkeit’ tussen vergrijp en sanctie. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting zal degene die beledigd heeft in elk geval niet baten.

Diefstal en heling data?

Demissionair minister Opstelten wil diefstal en heling van data strafbaar stellen. Een nobel, doch moeilijk streven. De huidige diefstal- en helingartikelen voldoen namelijk niet. Volgens vaste jurisprudentie is voor diefstal noodzakelijk dat de rechthebbende de beschikking over zijn eigendom verliest. Bij diefstal van data en gegevens is dat echter (meestal) niet het geval: de eigenaar/rechthebbende kan gewoon met zijn data blijven werken, tenzij de ‚dief’ de data vernietigd of beschadigd heeft. Heling kan intussen alleen maar bij goederen. Data c.q. gegevens zijn echter geen goederen in strafrechtelijke zin. Momenteel is diefstal en heling van data dus in feite nog niet strafbaar.