Inwerkingtreding Wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties

Op 16 maart 2013 treedt in werking de Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen geldt dan dat deze binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn.

Langere bedenktijd bij verkoop op afstand

Naar alle waarschijnlijkheid wordt per 13.06.2014 de wettelijke minimum bedenktijd (zichttermijn) voor consumenten bij verkooptransacties op afstand (zeg: bij koop en verkoop via internet, telefoon, post of fax) verlengd van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Een consument kan dus dan een aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, terugsturen (terugzendrecht). Bij leden van Thuiswinkel.org (Thuiswinkel Waarborg) wordt die langere termijn nu al gehanteerd.

Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Als het aan de Regering ligt wordt per 16.03.2013 het wetsvoorstel ter uitvoering van de Richtlijn late betalingen (RL 2011/7/EU) ingevoerd: Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet beoogd niet de invoering van een wettelijke minimum betaaltermijn bij handelstransacties, maar het vastleggen van een termijn voor B2B-facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen. Dergelijke facturen moeten dan na ommekomst van 30 dagen na factuurdatum voldaan zijn. Uiteraard blijft het partijen vrij staan om een afwijkende betaaltermijn af te spreken. Zo mag dan ook nog steeds vooruitbetaling bedongen worden. Bij (schriftelijke) overeenkomst mag zelfs een betaaltermijn van maximaal 60 dagen overeengekomen worden. Een nog langere betaaltermijn zal alleen overeengekomen mogen worden als die langere termijn voor geen beide partijen nadelig is.

Wetsontwerp Kilometertellerfraude

Eindelijk is het zover: er zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2014 een strafrechtelijk verbod op het knoeien met kilometerstanden bij personenauto’s en bestelauto’s komen. Het wetsvoorstel Kilometertellerfraude is inmiddels aan de Tweede Kamer toegezonden. Het maakt de strafrechtelijke vervolging van fraudeurs eenvoudiger: er komt een wettelijk verbod op het manipuleren van kilometertellerstanden, en alle RDW-erkende bedrijven worden verplicht vaker dan nu (APK-keuring) de tellerstanden aan RDW door te geven. Hierdoor zullen onregelmatigheden sneller opvallen.