Verhoging absolute bevoegdheid Amtsgerichte per 01.01.2026?

Op dit moment (28.03.2024) zijn Duitse Amtsgerichte in civiele kwesties absoluut bevoegd inzake vorderingen tot (slechts) EUR 5.000 in hoofdsom. Inmiddels is er echter een wetswijziging in voorbereiding, waarbij deze grens verhoogd wordt tot EUR 8.000 (vergelijk: in Nederland ligt deze grens voor Kanton-zaken bij EUR 25.000). De beoogde datum voor inwerkingtreding is 01.01.2026.

Bevoegde KG-rechter inzake Gemeenschapsmodellen

Op 21.11.2019 heeft het Hof van Justitie EU (ECLI:EU:C:2019:998) bepaald, dat de nationale rechter die bevoegd is om voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd is om dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel.
Dit impliceert dat deze bevoegdheid nu niet alleen maar toekomt aan de Haagse Voorzieningenrechter, maar aan alle Voorzieningenrechters. Art. 3 Uitvoeringswet GModVo is onverbindend wegens strijd met art. 90 GModVo, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 02.11.2018 inzake Spin Master ./. High5 Products (ECLI:NL:HR:2018:2027).