Herijking failissementsrecht

Het Nederlandse faillissementsrecht gaat op de schop. Doel: vereenvoudiging van het faillissementsrecht en aanpak van faillissementsfraude.