Vingerafdruk in reisdocument: strijd met de privacy?

Op 28 september 2012 heeft de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, een prejudicieel advies gevraagd van het Europees Hof van Justitie: strookt de Verordening van de Europese Unie, waarin het opnemen van biometrische persoonsgegevens in het paspoort is geregeld, wel met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de grondrechten? Voorts is het de vraag of de vingerafdrukken enkel voor paspoortafgifte of ook voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.

Alle electronische vormen van communicatie in Grondwet

De demissionaire Ministerraad wil het huidige brief-, telefoon- en telegraafgeheim van art. 13 Grondwet in een moderner jasje steken: het wordt straks het brief- en telecommunicatiegeheim. Door deze wijziging, die meer techniekonafhankelijk is, wordt de huidige grondwettelijke bescherming uitgebreid naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen, inclusief eMail en cloud-diensten. De internetconsultatie loopt tot 01.01.2013.

Overheidswebsites voldoen niet aan cookie-wetgeving

De OPTA heeft onlangs verschillende (semi-)overheidswebsites onderzocht op het voldoen aan de recente cookie-wetgeving. Het droevige resultaat daarvan was, dat zo’n 80% niet voldeed: de betreffende sites vragen de bezoekers niet expliciet om toestemming voor het plaatsen van een cookie op de computer van de gebruiker. En dat is wel verplicht.
En wat is dan een cookie in de zin van de wet? OPTA: ‚De bepaling gaat niet alleen over cookies, maar geldt ook voor andere technieken die hetzelfde doen, bijvoorbeeld Javascripts, Flash cookies en HTML5-local storage. De wet maakt geen onderscheid tussen cookies geplaatst door Uw eigen organisatie en cookies geplaatst door derden; zo valt bijvoorbeeld ook een cookie geplaatst door Uw webstatistieken-leverancier onder het bereik van de wet.’ Uitgezonderd zijn enkel cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website, bijvoorbeeld voor winkelmandjes.

Wetsontwerp Kilometertellerfraude

Eindelijk is het zover: er zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2014 een strafrechtelijk verbod op het knoeien met kilometerstanden bij personenauto’s en bestelauto’s komen. Het wetsvoorstel Kilometertellerfraude is inmiddels aan de Tweede Kamer toegezonden. Het maakt de strafrechtelijke vervolging van fraudeurs eenvoudiger: er komt een wettelijk verbod op het manipuleren van kilometertellerstanden, en alle RDW-erkende bedrijven worden verplicht vaker dan nu (APK-keuring) de tellerstanden aan RDW door te geven. Hierdoor zullen onregelmatigheden sneller opvallen.