Vrije advocaatkeuze?

Onlangs is in het aanhoudende dispuut tussen rechtsbijstandverzekeraars en hun verzekerden weer meer duidelijkheid gekomen in de rechten van de verzekerde. Was in 2013 al door het Europese Hof van Justitie bepaald dat aan rechtsbijstandverzekerden in gerechtelijke procedures in principe het recht toekomt om zelf een advocaat te kiezen, en dus niet verplicht opgezadeld te worden met een 'contractadvocaat' of 'advocaat in loondienst van de rechtsbijstandverzekeraar', nu heeft het Europese Hof in een tweetal Nederlandse zaken bepaald dat die vrije advocaatkeuze zich niet beperkt tot enkel 'gerechtelijke procedures', maar dat dit recht ook aan de verzekerden toekomt bij quasi-rechterlijke instanties, zoals in bestuursrechtelijke niet-gerechtelijke procedures. Hieronder vallen ook de ontslagprocedure bij UWV of procedures voor bestuursorganen die in de fase van bezwaar een voor beroep vatbaar besluit plegen af te geven. Het loont dus zeker om in het voorkomende geval aan te dringen op de uitbesteding aan een externe advocaat als dat de voorkeur van de verzekerde geniet.
(bron: HvJEU 07.04.2016, Massar/DAS (zaaknr. C-460/14) en HvJEU 07.04.2016, Büyüktipi/Achmea (zaaknr. C-5/15))