eKantonrechter

Vanaf 17 oktober 2013 loopt bij de Kantonrechters in de Rechtbanken Rotterdam en Oost-Brabant de proef ‚eKantonrechter’. Het is nu de bedoeling om het initiatief gefaseerd uit te rollen over alle rechtbanken. Vanaf 25 maart 2014 is eKantonrechter opengesteld voor advocaten met een lopende rekening-courant verhouding met de Rechtbank; vanaf de zomer 2014 volgen de overige advocaten, burgers en bedrijven. De aangebrachte zaken worden in beginsel binnen acht weken en in één instantie afgedaan, dus zonder mogelijkheid tot hoger beroep. In beginsel kunnen alle eenvoudige zaken op het gebied van werken, wonen en winkelen, en tot een financieel belang van Euro 25.000, kunnen worden aangebracht. Er wordt weliswaar een digitaal dossier aangelegd, en de conclusiewisselingen zijn ook digitaal, maar een mondelinge behandeling zal toch nog altijd plaatsvinden.
Het lijkt heel aanlokkelijk, maar het gemis aan een appelmogelijkheid zal menige rechtzoekende er toch van weerhouden om van eKantonrechter gebruik te maken.