Inwerkingtreding Wet bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties

Op 16 maart 2013 treedt in werking de Wet bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Voor facturen waarvoor geen betaaltermijn is overeengekomen geldt dan dat deze binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald moeten zijn.