Bevoegde KG-rechter inzake Gemeenschapsmodellen

Op 21.11.2019 heeft het Hof van Justitie EU (ECLI:EU:C:2019:998) bepaald, dat de nationale rechter die bevoegd is om voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd is om dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel.
Dit impliceert dat deze bevoegdheid nu niet alleen maar toekomt aan de Haagse Voorzieningenrechter, maar aan alle Voorzieningenrechters. Art. 3 Uitvoeringswet GModVo is onverbindend wegens strijd met art. 90 GModVo, aldus de Hoge Raad in zijn uitspraak van 02.11.2018 inzake Spin Master ./. High5 Products (ECLI:NL:HR:2018:2027).

OHIM wordt EUIPO

Bij EU-wijzigingsverordening nr. 2015/2424 is bepaald, dat OHIM (i.e. Harmonisatiebureau voor de Interne Markt) voortaan verder gaat onder de naam Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Op dat ogenblik wordt trouwens ook het Gemeenschapsmerk (CTM) vervangen door het Merk van de Europese Unie (ook wel Uniemerk of EUTM genoemd).